top of page

rhandling

 

En förhandling av lokalhyresavtal är inte som vilken förhandling som helst. Det är dessutom en väsentlig skillnad på att förhandla om en ny lokal i förhållande till att omförhandla villkoren för en befintlig lokal. Förhandling kan också vara nödvändigt under pågående hyresförhållande eller efter avflyttning. Spelreglerna är många, styrt av hyreslagen och branschpraxis, och det är så mycket mer än bara hyran som är en faktor i förhandlingen. Hyrestid, driftkostnader, underhållsansvar, ansvarsbegränsningar, optioner och investeringskostnader är exempel på villkor som kan ha mycket stor inverkan på förhandlingsresultatet. 

 

För att lyckas med en hyresförhandling är det viktigt att känna till vilka rättigheter du har enligt hyreslagen, oavsett om du är hyresgäst eller hyresvärd. Vad är det möjligt att avtala bort, vilka villkor är det värt att lägga energi på, vilka delar får störst effekt för er verksamhet?

 

Det är viktigt, i alla förhandlingssituationer, med en bred marknadskännedom, kunskap om den andre partens drivkrafter och intentioner med förhandlingen och framför allt ens egna alternativ. Vad händer om vi inte kommer överens?  

 

RELY har gedigen erfarenhet av hyresförhandling och erbjuder biträde och rådgivning i alla fastighets- och lokalrelaterade förhandlingar. 

 

Kontakta magnus@merely.se.

bottom of page