top of page

Underllsansvar

 

Om parterna inte har träffat annan överenskommelse bär hyresvärden det fulla underhållsansvaret för lokalen. Men det står parterna fritt att avtala om en annan fördelning. Det enklaste och vanligast förekommande är att hyresgästen åläggs att svara för det inre underhållet avseende ytskikt (golv, väggar och tak) och av inredning tillhandahållen av hyresvärden.

 

Med ”inredning tillhandahållen av hyresvärden” menas inredning som är avsedd specifikt för hyresgästens verksamhet. Det kan gälla möbler eller fasta installationer, till exempel receptionsdisk, vitvaror och belysning. Andra fasta installationer som ventilation, vattenledningar och radiatorer är normalt sett inte att betrakta som inredning.

 

Underhåll definieras inom fastighetsförvaltning ibland som en åtgärd för att återställa funktionen hos ett objekt. Därför kan reparation och utbyte av delar vara att anse som underhåll.

 

Fördelningen av underhållsansvaret regleras ofta och med fördel i en särskild gränsdragningslista att bilägga avtalet.

 

Har du funderingar rörande underhåll och ansvarsfördelning, maila magnus@merely.se

bottom of page