top of page

Uppsägning av lokalhyresavtal

 

Att säga upp ett lokalhyresavtal kan vara vanskligt. T ex kan fel siffra i ett postnummer leda till en ogiltig uppsägning, att ett hyresavtal förlängs och hyresgästen (eller hyresvärden) drabbas av mycket höga kostnader. Vad inte många hyresgäster känner till är att en bristfällig hantering av ett uppsägningsärende också kan leda till att hyresgästen tvingas att avflytta även om avsikten endast var att förhandla om villkoren. Det gäller att ha koll på formkrav, partsförhållanden, tidsfrister och hyresnämndsprocessen. 

 

Samtidigt som uppsägningsförfarandet innebär risker öppnar det också stora möjligheter. RELY hjälper er att dra nytta av möjligheterna och minska risken för felaktigheter. 

 

Kontakta magnus@merely.se för att säkerställa korrekt hantering av uppsägningar.

bottom of page