top of page

Återställande vid avflyttning

 

Hyreslagen reglerar det mesta som rör ett lokalhyresförhållande, utom på ett mycket viktigt område där såväl hyresvärdar som hyresgäster kan drabbas av höga "oförutsedda" kostnader. Det saknas bestämmelser rörande hyresgästens ansvar för återställande av lokalen vid avflyttning. Full avtalsfrihet råder och det vanligaste är att hyresgästen ska återställa lokalen i "godtagbart skick". Begreppet skapar inte sällan meningsskiljaktigheter.

 

Bransch- och rättspraxis är vägledande i det fall parterna inte avtalat något annat. Detta innebär att hyresgästen ska:

 

- avlägsna sin egendom

- återställa förändringar

- reparera skador (med undantag av "normalt slitage")

- städa

 

Det kan verka enkelt för en hyresgäst att bocka av dessa punkter och avflytta, men det är inte alltid så. Parterna kan t ex tvista om vad som utgör hyresgästens egendom. Parkettgolvet? Belysningsarmaturerna? Datakablaget? Och vad är egentligen normalt slitage? Måste hyresgästen bygga upp väggarna igen, trots att hyresvärden godkänt förändringen?

 

RELY har lång erfarenhet av att utreda frågor om hyresgästers återställandeskyldighet baserat på praxis och avtal och kan företräda endera part eller parterna gemensamt för en oberoende bedömning. 

bottom of page